วิธีการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
1. ค้นหาข้อมูลเมือง, ประเทศ ที่ต้องการเดินทางไป 2. ทำการจองตั๋วเครื่องบิน ผ่านระบบออนไลน์ ตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ หรือ จองตั๋วกับเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-728-4533 3. รอเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับทันที เพื่อยืนยันการจอง 4. ชำระเงิน พร้อมออกตั๋ว เครื่องบิน
เงื่อนไขสำคัญการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
เรียนท่านอุปการะคุณทุกท่าน ก่อนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โปรดรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขดังกล่าวนี้ค่ะ
  • การจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ท่านต้องจองอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
  • ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นบางสายการบิน ต้องออกตั๋วทันที เนื่องจากที่นั่งจำนวนจำกัด หากมีเหตุที่ท่านไม่สามารถชำระเงินได้ หรือ ชำระเงินในช่วงที่อยู่นอกเหนือเวลาทำการออกตั๋ว การจองของท่านจะถูกยกเลิก ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งให้ทราบ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วของท่าน หากพบว่ามีความไม่ถูกต้องในเรื่องของชั้นที่นั่ง สายการบิน ราคาตั๋ว ที่จองเข้ามาทุกกรณี โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ หากท่านได้ดำเนินการชำระเงินเข้ามาแล้ว และไม่ต้องการดำเนินการต่อ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากท่านไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น
 

คู่มือการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

- ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ขั้นที่ 1 (หน้าเว็บไซด์)
- ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ขั้นที่ 2 (หน้าระบบ)
- ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินในประเทศ ขั้นที่ 1 (หน้าเว็บไซด์)
- ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินในประเทศ ขั้นที่ 2 (หน้าระบบ)
ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินในประเทศ ขั้นที่ 1 (หน้าเว็บไซด์)
จองตั๋วเครื่องบินในประเทศ ไปที่จองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
 
 
วิธีการจองตั๋วเครื่องบินในประเทศ
*หรือท่านอาจเลือกโปรโมชั่นราคาถูกของสายการบินต่าง ๆ ได้ทางหน้าเว็บไซด์ค่ะ
- ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ขั้นที่ 1 (หน้าเว็บไซด์)
- ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ขั้นที่ 2 (หน้าระบบ)
- ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินในประเทศ ขั้นที่ 1 (หน้าเว็บไซด์)
- ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินในประเทศ ขั้นที่ 2 (หน้าระบบ)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates