จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
ร่วมงานกับ BKKFLY.com
  เอเชีย (Asia)
เที่ยวญี่ปุ่น
เที่ยวฮ่องกง
เที่ยวเกาหลี
เที่ยวสิงคโปร์
เที่ยวจีน
เที่ยวฟิลิปปินส์
เที่ยวอินโดนีเซีย
เที่ยวพม่า
เที่ยวเวียดนาม
เที่ยวลาว
เที่ยวอินเดีย
เที่ยวไต้หวัน
เที่ยวภูฎาน
เที่ยวศรีลังกา
เที่ยวเนปาล
เที่ยวมาเลเซีย
เที่ยวบรูไน
เที่ยวมัลดีฟ
เที่ยวอุซเบกิสถาน
   

  ยุโรป (Europe)
เที่ยวอังกฤษ
เที่ยวสเปน
เที่ยวเยอรมัน
เที่ยวเนเธอร์แลนด์ /ฮอลแลนด์
เที่ยวฝรั่งเศส
เที่ยวอิตาลี
เที่ยวกรีซ
เที่ยวรัสเซีย
เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
เที่ยวนอร์เวย์
เที่ยวฟินแลนด์
เที่ยวสวีเดน
เที่ยวโปแลนด์
เที่ยวตุรกี
เที่ยวจอร์แดน

  อเมริกาเหนือ (North America)

เที่ยวอเมริกา

เที่ยวแคนาดา

  อเมริกาใต้ (South America)
เที่ยวบราซิล
เที่ยวเม็กซิโก

  แอฟริกา (Africa)
เที่ยวแอฟริกาใต้

  ตะวันออกกลาง (Middle East)
เที่ยวอาหรับ เอมิเรตส์
เที่ยวบาห์เรน

  โอเชียเนีย (Ocenia)
เที่ยวออสเตรเลีย
เที่ยวนิวซีแลนด์


 
ประเทศญี่ปุ่น
 

สถานที่ท่องเที่ยวลาว – ที่เที่ยวประเทศลาว

 
           
 
เวียงจันทน์ เวียงจันทน์เริ่มเป็นเมืองหลวงแทนหลวงพระบางตั้งแต่ พ.ศ. 2078 ในสมัยพระเจ้าโพธิสารราช จน พ.ศ. 2103
   
รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวในลาวใต้ไว้มากมาย อาทิเช่น เมืองปากเซ, จำปาศักดิ์, วัดทุ่ง, ประสาทวัดหิน ฯลฯ
   
รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวในลาวเหนือไว้มากมาย อาทิเช่น หลวงพระบาง, วัดเชียงทอง, วัดแสนสุขาราม ฯลฯ
 
 
   

 

       
           
 
หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักร ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองซวา
   
ประเทศลาว หรือเรียกว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   
รวบรวมข้อมูลเกร็ดความรู้ต่างๆ ในประเทศลาว อาทิเช่น อาหารการกิน, เงินตรา, ภาษา, การสื่อสาร ฯลฯ
 
                 
 

สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้

เมืองปากเซ เมืองปากเซ ไม่เคยเป็นถิ่นกำเนิดของอารยธรรมโบราณเหมือนสุวรรณเขต และ หลวงพระบาง ฝรั่งเศสได้มีการก่อตั้งเมือง แห่งนี้ขึ้นในปี 1905 เพื่อทานอำนาจของจำปาศักดิ์ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคก่อนการเข้ามาตั้งรกราก ของพวกเขมร ปากเซตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำโดนกับแม่น้ำโขง และ มีพื้นที่เพียงครึ่งหนึ่ง ของสุวรรณเขต เท่านั้น ปากเซมีประชากรอยู่ราว 100,000 คน เศษ แต่มีความหลากหลายทางอุปนิสัยและชาติพันธุ์อย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังมีชาวเวียดนาม และ ชาวจีนเข้ามาตั้งอาศัยรกรากอยู่อีกไม่น้อยบรรยากาศโดยทั่วไปค่อนข้างผ่อน คลาย ไม่เข้มงวดอะไรนัก การโดยสารรถจากสุวรรณเขตมายังปากเซใช้เวลาราวเจ็ดชั่วโมง และยิ่งเข้าเขตทางใต้ ลึกเข้ามาใด ถนนก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้น แต่ทางการก็เร่งปรับปรุงเส้นทางอยู่แผนผังเมืองปากเซเป็นตารางสี่เหลี่ยมตัดกันจึงไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องทิศทาง

จำปาศักดิ์ เป็นเมืองที่สร้างก่อนเมืองปากเซ และมีความสำคัญในการค้าขาย ของเส้นทางอารยขอม จำปาศักดิ์ มีฐานะ เป็นศูนย์กลางการปกครองของแขวงและเป็นที่ประทับของพระราชวงค์ในสมัยที่ยังมีเอกราช แต่อดีตอันรุ่งเรือง กลับเหลือเพียงแต่ตำหนักยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส เพียงสองหลังทางทิศใต้เท่านั้น บนถนนลาดยางสายเดียวในเมืองจำปาศักดิ์จังหวัดนครจัมปาศักดิ์ เป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่ประเทศไทยได้ดินแดนคืนจากฝรั่งเศสในช่วง พ.ศ. 2484 โดยยกท้องที่การปกครองเมืองจำปาศักดิ์ ซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับมณฑลอุบลราชธานีในสมัยรัชกาลที่ 5 และตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 ขึ้นเป็นจังหวัด ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยต้องส่งดินแดนดังกล่าวให้แก่ฝรั่งเศส ซึ่งปกครองประเทศลาวในขณะนั้น ภายหลังเมื่อประเทศลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสแล้ว พื้นที่ดังกล่าวจึงได้ยกขึ้นเป็นแขวงจำปาสักของลาวในปัจจุบันอนึ่ง พื้นที่ของจังหวัดนี้ยังกินอาณาบริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดสตึงแตรง และพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพระวิหาร ในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนี้ด้วยกรมศิลปากรได้กำหนดให้จังหวัดจัมปาศักดิ์ใช้ตราประจำจังหวัดเป็นรูปปราสาทวัดภู อันเป็นโบราณสถานสำคัญของเมืองจำปาสัก อย่างไรก็ตาม ในหนังสือตราประจำจังหวัดของกรมศิลปากร พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2542 ไม่ได้ลงพิมพ์รูปตราดังกล่าวไว้ด้วย

วัดทุ่ง ตั้งอยู่บนถนนลูกรังทางทิศตะวันตกของคุ้มหลวงนั้น เดิมเป็นวัดประจำราชวงค์และเป็นที่ฝังพระศพ ของเจ้านายหลายองค์ จึงยังมีบรรยากาศแบบโบราณที่มักเลือนหายไปกับกาลเวลาเหลืออยู่ แม้ความรุ่งโรจน์ จะลาลับไปแล้ว แต่จำปาศักดิ์ก็มีสภาพแวดล้อมที่น่าชื่นชม โรงแรมศาลาวัดภูนั้นเป็นอาคารชุดอาณานิคมที่ มีการช่อมแชมขึ้นมาใหม่ มีห้องพักที่สะดวกสบายเปิดให้บริการ ปราสาทวัดภูกับปราสาทอุ้มเมือง โบราณสถานที่ได้ให้เป็นมรดกโลกแหล่งที่สองของประเทศลาว รองจากเมืองหลวงพระบาง

ปราสาทหินวัดพู ปราสาทวัดพู เป็นโบราณสถานในประเทศลาว ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว ตั้งอยู่บนเนินเขาภู หรือเรียกกันว่า ภูควาย ห่างจากตัวเมือง ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาส้กประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับ เขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน

งานประเพณี ปราสาทวัดพูมีงานประเพณีประจำปี ที่เรียกว่า งานประจำปีวัดภู จัดเป็นประจำทุกปี ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ตรงกับ วันเพ็ญ เดือนสาม และมีงานประมาณ 3 วัน

น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ เรียก อีกอย่างหนึ่งคือ ตาดคอน เป็น น้ำตกลาวใต้ ที่ใหญ่ที่สุด ในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง แม่น้ำโขง แต่กระแสน้ำยิ่งใหญ่ และมีพลังรุนแรงอย่างยิ่ง แบบว่า สามารถ ทำลายเรือขนาดเล็กใหญ่ได้สบาย ซึ่งในต้นศตวรรษ ที่ 20 ยุคฝรั่งเศสครองครองประเทศลาวไม่สามารถ สำเลียงขนทรัพยากร ต่างๆผ่านได้ แต่ฝรั่งเศส ไม่ย้อท้อ ต่อพลังธรรมชาติ โดยสร้างทางรถไฟ ลำเลียงเส้นทางอื่น เพื่อหลีกหนี พื้นที่ เกาะแก่ง บริเวณ สี่พันดอน นั่นคือ คอนพะเพ็ง และ หลี่ผีน้ำตก คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือนสันเขื่อนกำแพงธรรมชาติ ที่กรองแม่น้ำโขงอันไหลเชี่ยวกราก ด้วย แก่ง โขดหิน ต่าง ๆ สิ่งที่ลอดพ้นออกมากได้ ก็มีแต่ปลา หรือสัตว์น้ำอื่นๆ สามารถมองเห็นจากฝั่ง ตะวันออกของแม่น้ำโขง ถัดมาจากบ้านนากะสังลงมาประมาณ 10 กิโลเมตร จากดอนคอน และดอนเดช มีความสวยงาม และยิ่งไหญ่จนได้ สมยานาม ว่า น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกไนแองการ่า แห่งเอเซีย ยิ่งใหญ่ แห่งนครจำปาสัก ปากเซ ลาวตอนใต้ คื่อ น้ำตกคอนพะเพ็งน้ำตก หลี่ผี หรือ ตาดสมพะมิต ลาวใต้ น้ำตกหลี่ผี หรือ ตาดสัมพะมิตร เป็นน้ำตก ที่ไหลผ่าน กลางแม่น้ำโขง ไหลรวมกันมา จนรวมกันเป็นเป็น แรงแม่น้ำกระทบ เกาะ (มหานที สี่พันดอน) แก่งหินต่าง อันเกิดจากพื้นของแม่น้ำโขง ได้เกิดการยุบตัวลง เป็นหลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทำให้สายนำที่ไหลตกลงมาเป็น กระแสน้ำ ที่เชี่ยวกราก เปรียบเสมือนดั่งกังหันแห่งสายน้ำ ที่มีแรงกระทบของสายน้ำ อย่างแรง คำว่า หลี่ผี แปลว่า หลี่ เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว และผี ก็ คือ ศพ ของคนที่ได้ตกน้ำตาย จากแม่น้ำโขงจะมาตก และติด กับ หลี่ ของ ชาวบ้านที่หาปลาแถว ๆ นี้รวมกันเป็น หลี่ผี นับตั้งแต่นั้นมา น้ำตกแห่งนี้ จึงมีนาม ว่า " น้ำตก หลี่ผี "

น้ำตกตาตผาส้วมน้ำตกตาดผาส้วม (ตาด แปลว่า น้ำตก ส้วม แปลว่า ห้องหอ ของเจ้าบ่าว เจ้าสาว) น้ำตกตาดผาส้วม แห่งนี้จะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี สามารถเล่นน้ำได้ทั่วบริเวณนี้ป่าไม้นานาพันธ์ ยังคงอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์ของป่าไม้ พร้อมแวดล้อมด้วยสถานที่พัก และห้องอาหารที่เป็นบรรยากาศหาดูได้ยากมากที่มีร้านอาหาร ที่พักรีสอร์ท และ หมู่บ้าน เฮือนชนเผ่า ที่ ไกล้ และติดกับธรรมชาติ ที่สวยงาม เหมือน ที่นี่ , ธรรมชาติ ที่สวยงดงาม

น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดฟาน (ตาด คือน้ำตก ฟาน คือ ชื่อของ สัตว์ป่าชนิดหนึ่ง คล้าย ๆ เก้ง) หรือ น้ำตกดงหัวสาว น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศลาว ซึ่งมีความสูงประมาณ 200 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปีเป็นเส้นทางสู่เมืองปากซองเมืองแห่งขุนเขาและไร่กาแฟพืชเศรษฐกิจส่งออกของประเทศ น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลมารวมกันของสายน้ำภูเขา 2 ลูก ซึ่งไหลตลอดทั้งปี รอบ ๆ น้ำตกเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธ์อันสมบูรณ์อันสดสวย และงดงามของธรรมชาติได้ลงตัว ให้ได้แขกผู้มาเยือนได้ชื่นชมและ ภายในบริเวณดังกล่าว
แขวงสะหวันนะเขตแขวงสะหวันนะเขด (ไทย: สุวรรณเขต; อังกฤษ: Savannakhet) เป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาวที่ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศ ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับ แขวงคำม่วน ทิศใต้ติดกับแขวงสาละวันเป็น แขวงใหญ่อันดับที่ 2 รองจากนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ได้มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 สะหวันนะเขด-มุกดาหาร อย่างเป็นทางการ ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออก-ตะวันตก จากเวียดนามถึงพม่า ทำให้แขวงสะหวันนะเขดกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญ อีกแห่งของลาว รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุน

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates